poniedziałek, 16 maja 2011

POLOWANIE NA CZAROWNICE część pierwsza


Zainteresowanych moimi książkami o tematyce historiozoficznej, religijnej, antyklerykalnej - informuję, że wystarczy kliknąć w link "KSIĄŻKI ANDRZEJA RODANA - OFICJALNY DYSTRYBUTOR" znajdujący się pod tytułem bloga, aby zapoznać się z tytułami i tematyką poszczególnych prac.
             Już płonęły stosy i już przygotowywano ideologiczne uzasadnienie do zbrodni na ludzkości w imię Boga i religijnej czystości. Natychmiast stworzono teoretyczne podstawy obrony wiary, a był to trzyczęściowy traktat Malleus Maleficarum (Młot na czarownice) napisany, wspomnianych już wcześniej, przez dwóch dominikańskich inkwizytorów.
Pierwszy z nich, Heinrich Kramer - Henry Institoris (ur. ok. 1430 roku - zm. ok. 1505 r.) pochodził z Schlettstadt w Alzacji. Tam wstąpił też do zakonu dominikanów i przez wiele lat ścigał i palił na stosach wszelkiej maści heretyków i czarowników, działając na terenach Alzacji, Nadrenii, Bawarii, Czech i Moraw. Zaginął (najprawdopodobniej został zabity przez chłopów) w trakcie jednego z objazdowych śledztw inkwizytorskich, między Ołomuńcem a Brnem.
Drugi z nich, Jacob Sprenger (ur. 1436 – zm. 1496) pochodził z okolic Bazylei i również wstąpił do zakonu Świętego Dominika. Był profesorem na wydziale teologicznym uniwersytetu w Kolonii, piastował również wysokie i odpowiedzialne funkcje w hierarchii zakonnej. Jego autorytet intelektualny i religijny był gwarantem prawdy zawartej w „Młocie na czarownice”.
Tekst ten został po raz pierwszy opublikowany w 1487 i stał się znany jako najlepszy podręcznik łowców czarownic od XV do XVII wieku. Był uważany za podstawowe kompendium wiedzy o czarostwie, czarownicach i ich związkach z Szatanem. Książka ta dostarczała (łowcom czarownic, inkwizytorom, sędziom) argumentów do odpierania zarzutów wysuwanych przeciw ich obłędnym ideom. Jednocześnie dawała dokładne wskazówki jak należy sprawnie przeprowadzić proces czarownic.
W Polsce tłumaczenia tej książki dokonał w 1614 roku Stanisław Ząbkowic. Jej pełny polski tytuł: „MŁOT NA CZAROWNICE - Postępek zwierzchowny w czarach, a także sposób uchronienia się ich, i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający. Księga wiadomości ludzkiej nie tylko godna i potrzebna ale i z nauką Kościoła powszechnego zgadzająca się. Z pism Jakuba Sprengera i Henryka Instytora zakonu Dominikanów i Teologów w Niemieckiej Ziemi Inquizytorów po większej części wybrana i na polski przełożona przez Stanisława Ząbkowica Sekretarza Xięcia Jego Mości Ostroskiego, Kasztelana Krakowskiego. W Krakowie, w Drukarni Szymona Kempiniego, Roku Pańskiego 1614”.
O „Młocie na czarownice” tak pisał Rossel Hope Robbins w dziele Encyklopedia czarnoksięstwa i demonologii:
„Jest to bez wątpienia najdonioślejsze i najbardziej złowieszcze dzieło na temat demonologii, jakie kiedykolwiek napisano. Stanowi kwintesencję nieludzko surowego kodeksu poprzez połączenie dawnej wiedzy o czarnej magii z kościelnym dogmatem na temat herezji, przez co, jak żadna inna praca, stało się zaczynem inkwizycyjnej histerii. Z całą mocą wprowadza biblijny nakaz z Księgi Wyjścia (XXII, 18): „Czarownicy żyć nie dopuścisz”.
I rzeczywiście jest to najbardziej przerażająca książka w dziejach piśmiennictwa europejskiego, przesycona chorobliwą nienawiścią do kobiet oraz rojeniami chorej wyobraźni! Kościół stworzył w ten sposób obłędny system, sprzeczny z prawem i zdrowym rozsądkiem, a który przecież egzystował przez stulecia.
Dominikanie-inkwizytorzy najwięcej miejsca poświęcają kobietom, które ich zdaniem są najbardziej podatne na diabelskie opętanie, a w ich roztrząsaniach (niby teologicznych) kwestie seksualne wysuwają się na plan pierwszy.
 Przyczyny większego rozpowszechnienia się czarostwa wśród kobiet tak są określane: „Najprzód, kobiety mają większą skłonność do wiary, więc demon, starający się głównie zepsuć wiarę, z większą łatwością znajduje do nich przystęp i je atakuje. Po drugie, z racji samej natury swej kompleksji nerwowej [propter fluxibilatatem complexionis] łatwiej przyjmują wpływy idące od oddzielnych duchów.  Po trzecie, języki mają lubieżne i nie potrafią wobec innych, podobnych sobie kobiet, utrzymać w sekrecie wszeteczności, jakich się wyuczyły, a gdy nie mają dość sił, by się zemścić, próbują zemstę urzeczywistnić drogą czarów. Kobieta, istota zła z natury, szybko wpada w wątpliwości co do wiary i wnet się jej odrzeka, w czym też jest fundament szkodliwych czarów. Co zaś się tyczy drugiej władzy duszy, tj. woli, kobieta, ogarnięta nienawiścią do kogoś, kogo pierwej kochała, płonie gniewem i niecierpliwością, miota się i pieni jak rozszalałe morze. Koniec końców wszystko zależy od pożądliwości cielesnej, która u kobiet jest nienasycona... stąd wdają się w konszachty z demonami, aby zaspokoić swą chuć”.
Skąd wzięła się ta zoologiczna nienawiść do kobiet?
Uzasadnienie było. Przecież to właśnie Ewa uległa szatanowi i skłoniła Adama do grzechu śmiertelnego. Poza tym uważano, zupełnie serio, że kobieta powstała z żebra, a żebro jest krzywe. Co to oznacza? Że psychika kobiety też jest skrzywiona! 
A tak na marginesie: tylko raz na świecie zdarzyło się, że kobieta została zrodzona z mężczyzny. Od tej pory mężczyźni rodzą się z kobiety.
Twórcami teologicznego antyfeminizmu byli Ojcowie Kościoła, którzy nazywali każdą kobietę (czy własne matki również?) tworem poronionym, umysłowo upośledzonym, głuchoniemym, budowali moralną i fizyczną przewagę mężczyzny nad nieczystą kobietą, która już od początku stworzenia pierwszych ludzi na świecie - ucieleśnia grzech.
Orygenes (185-254) - największy teolog pierwszych trzech wieków (we wstręcie do własnej cielesności posunął się dość daleko. W wieku osiemnastu lat kazał się... wykastrować) -  nazywa kobietę córką szatana.
Święty Odo (878-942) uważa kobietę za naczynie z nieczystościami. Ojciec Kościoła, Tertulian (ok. 160-ok. 230) porównuje kobietę do bramy
przez którą przechodzi diabeł. Tertulian nawet małżeństwo uważa za nierząd, a więc najlepiej, aby w ogóle nie dotykać kobiety. Ów Nauczyciel Kościoła był tak przekonany, co do swojej tezy, że aby nie być narażonym na pokusy obciął sobie... genitalia.
Z kolei św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) wyraźnie stwierdza wyższość mężczyzny nad kobietą, porównuje ich jako rzecz doskonałą do rzeczy niedoskonałej i ułomnej, kobietę nazywa „chybionym samczykiem”. Francuski biskup, Marbod z Rennes (1035-1123) uważa, że pod pojęciem nierządnicy należy podpiąć cały rodzaj niewieści.
Święty Hieronim (ok. 347-420) starał się przebić wszystkich Nauczycieli Kościoła i opracował taki program wychowawczy dla młodych rzymskich dziewcząt: „Muzyka jest zakazana; dziecko nie powinno nawet wiedzieć, do czego służą flety, liry i cytry. Czytania winno się nauczyć na podstawie imion apostołów oraz drzewa genealogicznego Chrystusa (Mt. 1, Łk. 3). Nie powinno mieć ładnych i zadbanych towarzyszek zabaw, a jedynie poważną, bladą i niechlujną starą pannę, która nocą każe mu wstać na modlitwę i śpiewanie psalmów, a za dnia będzie z nim ćwiczyć odmawianie godzinek. Ma nie zaznawać kąpieli, gdyż ranią one uczucie wstydu młodego dziewczęcia, które nigdy nie powinno widzieć się rozebrane. Najlepiej będzie, jeśli dziecko, gdy tylko zostanie odzwyczajone od piersi, możliwie szybko zostanie zabrane przez matkę z grzesznego Rzymu i przywiezione do Betlejem; tam będzie wychowywane w żeńskim klasztorze, gdzie nie ujrzy mężczyzn, a nawet się nie dowie, że istnieje inna płeć. Wtedy również matka zostanie uwolniona od troski o dziecko i będzie się mogła bez przeszkód poświęcić życiu ascetycznemu”.
Nienawiść Hieronima do kobiet była mocna, ale nie na tyle, aby nie przyjmować „dotacji” finansowych od swej uczennicy, wdowy Pauli. To właśnie kobieta zapewniała mu w miarę dostatnie życie oraz dostarczała środków na powiększanie kolekcji książek.
Tego rodzaju przykłady można mnożyć, dodam więc jeno, że jeszcze w 1591 roku teologowie roztrząsali w Wittenberdze problem, czy kobiety są ludźmi!
Gwoli prawdy należy dodać, że deprecjonowanie kobiety nie jest tylko tworem religii chrześcijańskiej, ale także judaizmu oraz islamu. Tę zbieżność idei mizoginistycznej, a nawet antykobiecego seksizmu bardzo trafnie ujął Gore Vidal: „Wielkim – i nienazwanym – złem, jakie tkwi w centrum naszej kultury, jest monoteizm. Z wywodzącego się z barbarzyńskiej Epoki Brązu tekstu znanego jako Stary Testament wyłoniły się antyludzkie religie: judaizm, chrześcijaństwo i islam. To religie boga mieszkającego w niebie. To religie w dosłownym sensie patriarchalne – Bóg jako Wszechmocny Ojciec. Za sprawą tego Boga i jego ziemskich delegatów od dwóch tysięcy lat kobiety w tych krajach muszą znosić życie w pogardzie”.
Cóż więc się dziwić, że owa dominująca w religii chrześcijańskiej tendencja antyfeministyczna idzie tak daleko, że dominikanie-inkwizytorzy są absolutnie przekonani, że kobiety są tylko „niedoskonałym zwierzęciem”, a wspomagane przez diabła, mogą nawet spowodować wszelki zło, a nawet... zniknięcie genitalii u mężczyzny!
I chociaż w doktrynie kościelnej mówi się również o mężczyznach praktykujących czary, to jednak przeważnie kobiety występują w roli głównej i to one ulegają iluzji diabelskiej i są też najczęściej palone stosie. Czarownice biorą udział w sabatowych orgiach, w nocnych lotach, wylatują przez komin na miotle, psie, byku, wilku, zabijają oseski, sprowadzają burze i pioruny, zamieniają się w wilkołaków, kierują się seksualną pożądliwością, a ich urojenia, halucynacje stają się dla inkwizytorów dowodem winy jako realne i nie podlegające żadnej dyskusji. 
Zresztą, jeśli za realne przyjmuje to Kościół – oznacza, że jest prawdą!
Uczeni mnisi przekazują swym czytelnikom niepodważalne opinie na temat kobiet. Zacytuję kilka z nich.
- Kobieta jest bardziej okrutna niż śmierć; jej serce jest pułapką; jej ręce są okowami; sprawiedliwy będzie od niej uciekał, grzesznicy będą jej ulegali.
- Wszelkie zło jest nieskończenie małe w porównaniu ze złem kobiety.
- Mniej niebezpiecznie jest przebywać z lwem lub smokiem niż z niegodziwą kobietą.
- Ich słowa wydają się słodkie jak miód, a w zasadzie są bardziej gorzkie niż sam piołun. Są rozkoszne, gdy się na nie patrzy, wstrętne, gdy się ich dotyka i zgubne w czasie stosunku.
- Żenić się jest rzeczą nierozsądną. Żona jest tylko wrogiem przyjaźni, niezbędnym złem, naturalną pokusą, wielkim nieszczęściem, domowym niebezpieczeństwem, przejmującą krzywdą, zboczeniem natury przedstawionym w pięknych barwach.
 Ciąg dalszy nastąpi


118 komentarzy:

 1. Nareszcie Mistrz Rodan poruszył temat wyjątkowo kompromitujący Kościół. Jak napisał Janek z Opola „blog Rodana ma charakter kultu dla wszystkich rodaków, którzy są upokorzeni jarzmem katolickiego zaboru”. To prawda i warto przypominać zbrodnie Kościoła. Kilkaset tysięcy, a może milionów zamordowanych, bezbronnych i niewinnych istot ludzkich. Czy Kościół odpowiedział kiedykolwiek za tę zbrodnię ludobójstwa? Nigdy. Skąd się bierze zoologiczna nienawiść Kościoła do kobiet? Rodan wyjaśnia to na swym blogu. PRZERAŻAJĄCE! Jestem zszokowana!!!
  Kryst.

  OdpowiedzUsuń
 2. „Czarownicy żyć nie dopuścisz” -Księga Wyjścia (XXII, 18)... czy to nie jest coś podobnego do Koranu (Sure 2 Vers.191): „i zabijajcie niewiernych gdziekolwiek ich dopadniecie...” Natomiast z żydowskiej biblii pochodzi słynne „oko za oko, ząb za ząb”
  Rodan tutaj słusznie porównuje te trzy religie, gdyż Mahomet był początkowo zafascynowany religią żydów, chciał zostać jej wyznawcą, a dopiero, gdy go odrzucono, to założył swoją własną. Chrześcijaństwo powstało też dzięki ludziom odrzuconym przez judaizm, ale na jego bazie! Dlatego też, te trzy formy religijne, nie różnią się od siebie w niczym, jeśli chodzi o wrogie podejście do kobiety lub innowiercy.
  Czyż nie można by tak „pro forma” zabronić tych wszystkich antagonistycznych religii z prostych, etyczno-moralnych względów? Przecież te tzw. ”pisma święte” kolidują z każdą pierwszą lepszą konstytucją jakiegokolwiek cywilizowanego kraju, a buszmeni mają też bardziej moralne podejście nie tylko do kobiety, ale do każdego drugiego człowieka - nawet do białego innowiercy.
  Jerzy S.

  OdpowiedzUsuń
 3. O ja - nieszczęsna ! (Grazyna -wilk)

  OdpowiedzUsuń
 4. Według tego stowarzyszenia „świętych za życia”, to pewnie najlepiej byłoby trzymać kobiety w oborze, aby się pod „przewielebnymi” nogami nie plątały, bo wtedy tylko przeszkadzają. Kobieta powinna znać swoją rolę: zalicza się do gatunku bydła pociągowego i do rodzenia nowego pokolenia ministrantów, bo ileż razy można przelatywać jednych i tych samych.

  OdpowiedzUsuń
 5. Moim zdaniem Kościół Katolicki powinien jak najbardziej zostać postawiony przed sądem, a jego przedstawiciele powinni ponieść pełną odpowiedzialność za popełnione zbrodnie. Hitlerowskim zbrodniarzom nie daruje się nic, to dlaczego władzom kościelnym się wszystko wybacza?

  OdpowiedzUsuń
 6. Jestem tego samego zdania. Kościół popełnił zbrodnie LUDOBÓJSTWA i za to powinien odpowiedzieć przed Trybunałem w Hadze!!!

  OdpowiedzUsuń
 7. Zawsze wiedziałam że ze mna coś nie teges! Trzymaj sie Endrju .Kaśka

  OdpowiedzUsuń
 8. Dla zachowania równowagi w przyrodzie to teraz przedstawicieli Krk powinno sie palić na stosach.

  OdpowiedzUsuń
 9. Krk się wszystko wybacza bo oni mają patent na wybaczanie

  OdpowiedzUsuń
 10. Moim zdaniem,uważanie kobiety za gorszy gatunek człowieka,a nawet za zwierzę ma podłoże w psychice tych schizofrenicznych umysłów.Jest to tłamszenie swojej naturalnej seksualności i stąd wynikającego chorobliwego lęku przed kobietami,co przerodziło się w obsesję i wynaturzenie.Sarenka

  OdpowiedzUsuń
 11. Jakie są motywy tego zaślepiałego zapatrzenia w KKat? Czy aby ludziom łatwiej się z tym żyje, gdyż nie muszą się nad niczym zastanawiać, bo po prostu tak już musi być, bo babcia i dziadek, matka i ojciec chodzili do kościoła - to chyba wiedzieli co robią. A że KKat mordował, kradł i gwałcił, to nic człowieka nie obchodzi, bo oni działają przecież w imię Boga! Jak na imię ma ten Bóg, w którego imieniu morduje się kobiety, kradnie ich mienie i gwałci małych chłopców, których beznadziejnie naiwne matki jeszcze bronią honoru księdza? Prosta odpowiedź: Szatan!!!

  OdpowiedzUsuń
 12. Dlaczego Watykan nie lubi kobiet?
  To przeciez zgraja cichociemnych homo:

  http://www.youtube.com/watch?v=QYj3XhriiwE&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=2orht60ghbo&feature=related

  OdpowiedzUsuń
 13. A to co kościół zrobił z Indianami po hiszpańskich i portugalskich podbojach? Wymordował kilkadziesiąt milionów istot ludzkich tylko dlatego, że nie chciały przyjąć jedynie słusznej wiary chrześcijańskiej. To jest dopiero LUDOBÓJSTWO!!!!! Nie piszę o tym więcej bo Rodan dało swojemu postowi numer 1 a więc będą następne na ten temat a Mistrz zrobi to na pewno lepiej ode mnie. Czekam więc na kolejne odcinki.

  OdpowiedzUsuń
 14. Fajnie, że jest internet i tacy ludzie jak Pan. Może kiedyś uda się dzięki temu pokonać ciemnogród i otworzyć ludziom oczy.

  OdpowiedzUsuń
 15. Tp prawda. Rodan jest jak Mesjasz zesłany przez Boga, hi hi hi. MOże się uda pokonać Klechistan z jego zakłamaniem.

  OdpowiedzUsuń
 16. Zakłamanie? Nie, to zwykła manipulacja, pranie mózgu i przejmowanie kontroli nad człowiekiem. To jest bardzo niebezpieczna organizacja, to taki wilk w owczej skórze! Przecież Watykan od początku charakteryzuje planowe, podstępne działanie, które poprzez zastraszenie i zniewolenie umysłowe podatnych grup społecznych ma na celu tylko i wyłącznie wykorzystanie materialne całych narodów (konkordat), bez jednoczesnego zaoferowania jakichkolwiek pozytywnych wartości! Domniemany raj po śmierci nie jest żadną rekompensatą za piekło, które oferuje nam Watykan na ziemi! Drastyczny rozwój choroby zwanej AIDS w Afryce to m.in. również papieska zasługa: tych biednych trzeba jakoś wykończyć, jak nie można już oskubać: Kościół Katolicki jest zainteresowany tylko tymi, co jeszcze coś mają. Biznes to biznes: tutaj nie ma miejsca na sentymenty. Jestem osobą wierzącą, która na serio się zastanawia, co zrobi z nimi Jezus, jak powróci na Ziemię. Cholera, a niech ich wszystkich diabli wezmą!
  Chrześcijanin

  OdpowiedzUsuń
 17. Warto zobaczyć:
  Czy Szatan jest katolikiem? (napisy PL)
  http://www.youtube.com/watch?v=dyCYHDf8NeM

  OdpowiedzUsuń
 18. Niestety ten link się nie otwiera.
  Nie wiem, czy szatan jest katolikiem, ale Andrzej Rodan w jednej ze swoich książek napisał że Jezus nigdy nie był chrześcijaninem i niezwykle logicznie uzasadnił to. Zresztą umiejętność logicznego myślenia to jedna z cech tego pisarza, która mnie podbiła.
  Jeżeli Chrystus nie był to skąd się wzięło chrześcijaństwo? Myślę, że by się zdziwił, gdyby wrócił i zobaczył te Kościoły kapiące od złota i bogaty Watykan.
  Tad.

  OdpowiedzUsuń
 19. Niestety, ale polski internet jest cenzurowany przez kościelną mafię, tak samo jak i sabotowana jest działalność ludzi wolnej myśli na terenie całego kraju. Księża są jednostkami wyspecjalizowanymi przede wszystkim w wywiadzie środowiskowym, których zadaniem jest demoralizacja kręgów ateistycznych, planowa społeczna dyskredytacja połączona z bardzo subtelnymi, podstępnymi intrygami, które mają na celu napiętnowanie i separację środowiskową ateistów w Polsce. A może i na tym polega siła ateistów, że stanowią niezorganizowaną grupę, którą nie da się rozbić poprzez „spalenie” centrali? Działalność ateistów można śmiało porównać do walki polskich partyzantów w okresie II wojny światowej przeciwko hitlerowskim najeźdźcom. Okupant się nam zmienił, ale cel, którym jest wolna Polska, pozostał nadal ten sam
  Patriota

  OdpowiedzUsuń
 20. ..... kiedyś już to publikowałem na tablicy Rodana, ale że temt adekwatny, zamieszczę i tu.... :)))))))

  Dwa millenia niemyślenia


  od czasu kiedy odcięto Chrystusa od łoża kobiety
  rozwinęły intuicję
  wymazane ze współżycia z nazwanym służebnie
  w posłudze straciły prawo współistnienia
  uczestnictwo jego życia zostało sacrum zamkniętym
  dla profanowanej chuci periodycznie nieczystych
  myślących waginalnie kuszących
  boga i kapłanów wyniesionych ponad
  pospólne owcze stado wymagających
  ukierunkowania
  jako szyja kręcąca głową w lęku
  zajęły miejsce obok upadłego tam
  mając po kres stracić miano
  człowieka
  ten jednak zaskoczył zbyt szybkim
  zapomnieniem zapowiedzianego
  wspominającego rudą z utęsknieniem
  nim się wypełniło

  misio_pacyfka

  OdpowiedzUsuń
 21. Wypowiedzieć konkordat, opodatkować Kościół, wyprowadzić religię ze szkół, kontrolować działalność gospodarczą Kościoła itd. itp., nie zezwolić na wywieszanie symboli religijnych /krzyże/ itd. itp. to powinno być zadaniem Państwa Polskiego. Rodan Andrzej jest bezspornym autorytetem i powinien o tym pisać, alarmować, zabierać głos publicznie a nie tylko na blogu. Tego wymagam od pisarza, który jest w dużym stopniu sumieniem dużej cześći narodu.
  Antykleryk

  OdpowiedzUsuń
 22. Widzę, że polemika zaczyna powoli schodzić na niebezpieczne tory. Ludzie kochani, wy nawet nie wiecie, z kim macie do czynienia. Tutaj chodzi naprawdę o olbrzymie pieniądze, a kto ma jakieś atuty w ręku, ten np. ginie w wypadku samochodowym i na tym się historia kończy. Ci, którzy pociągają za sznurki idą po najmniejszej linii oporu. Przekonał się o tym m.in. Papież Jan Paweł Pierwszy. Jak się jest amatorem, to nie staje się do walki z zawodowcami. Mała prośba: bawcie się dobrze historią kościoła, ale trzymajcie palce z daleka od dokumentów i niezbitych faktów dotyczących teraźniejszości tej organizacji, tym musi się zajmować inny szczebel.
  YY

  OdpowiedzUsuń
 23. Popieram Antykleryka, bo A. Rodan jest nie tylko autorytetem ale ma charyzmę.
  Ale także zgadzam się z YY. Gdyby Rodan chciał zawalczyć, to by to zrobił. Na razie pisze historię Kościoła i odkrywa jego czarne karciochy i chyba dobrze wie, że Kościół to silne struktury mafijne i nie wygra się z nimi bez bomby atomowej he he he.

  OdpowiedzUsuń
 24. Historia Watykanu na przestrzeni wieków wielokrotnie już dowiodła, że mamy tutaj do czynienia z organizacją, dla której nawet milion istnień ludzkich nie stanowi jakiejkolwiek bariery w gromadzeniu kościelnego majątku oraz w życiu ponad wszelkimi normami czy też zasadami społecznymi. Dzięki m.in. tzw.„świętej spowiedzi” ma ta instytucja w Polsce również jedną z najlepiej funkcjonujących komórek wywiadu zagranicznego, dlatego stanowi ona jak najbardziej zagrożenie dla suwerennego funkcjonowania organów państwowych oraz wszelakich instytucji użyteczności publicznej. Księża są wszechobecni i wiedzą po prostu wszystko o wszystkich w Polsce. Jakoś nikt się jeszcze nie pokusił o to, aby im się na ręce spojrzeć i zapytać, co oni tak naprawdę mają w zamiarze? Tutaj chodzi o absolutną kontrolę, Polacy żyją już teraz w Matrix, czyli strukturze stworzonej i kierowanej odgórnie przez Watykan. Jeśli ktoś powie, że tak nie jest, to mam jedno pytanie: czym jest w takim układzie tzw. Konkordat?
  Yallop

  OdpowiedzUsuń
 25. Yallop? David? Czy może jesteś autorem tej słynnej powieści „W imieniu Boga?”. Wiedziałam,że wielcy tego świata władają wieloma językami, ale nie przypuszczałam, że mowisz jako Anglik również po polsku!!!Nie mozlwe, że czytasz naszego Rodana!!! Chapeau!!!
  Ania

  OdpowiedzUsuń
 26. Żałosny jesteś, Rodan! Ta samo jak i te twoje próby sprzedania dwóch książek więcej w roku! Tobie też tylko chodzi o pieniążki, a udajesz wielkiego bohatera w necie. Ha ha! Urodziłeś się jako nie wiadomo kto, jesteś nikim i też w zapomnieniu umrzesz, bo przepisujesz tylko książki zagranicznych autorów, redukując ich treść, ale udajesz wielkiego literata! Ten margines społeczny, do którego się zwracasz, nie ma żadnego wpływu na życie w Polsce, a ty sam dobrze o tym wiesz! Daj sobie siana i nie wpisuj sobie sam kolejnych komentarzy, bo to jest tak grubymi nićmi szyte, że i tak nikt w to nie wierzy. Ta cała atmosfera sensacji, której w ogóle nie, to wytwór twojej chorej wyobraźni. Poszukaj lepiej dobrego psychiatry, bo inaczej to jeszcze sam w to uwierzysz, co tutaj wypisujesz. Cienki Bolek z ciebie, wszyscy się w Polsce z ciebie śmieją, a ty tego nawet nie widzisz, żal mi ciebie, opentańcu!

  OdpowiedzUsuń
 27. Oszołomie, wszedłeś nie na ten blog. Powinieneś nadal klęczeć przed Rydzykiem i zanosić mu w zębach daninę. Cieszę się, że Rodan nie wyciął Twojego komentarza bo to jest dowód, że oszołomstwo w Polsce ma sie dobrze i butnie podnosi łby. Nie bedę ci ublizała tak jak ty robisz to z Rodanem bo nie jesteś partnerem do dyskusji. Ale jeszcze jedno; nie pisze się opentańcu, ale opętańcu. Naucz się ortografii. Rodan nie udaje wielkiego bohatera w necie, on jest wielkim bohaterem a ty jesteś ze swoją żółcią żałosny. W necie Rodan ma po kilkaset komentarzy i nie musi ich sam pisać. Wejdź tam a cie ludzie zniszczą OPĘTAŃCU!

  OdpowiedzUsuń
 28. Hmmmm, trudna sprawa. Jeszcze kilka dni temu, to sobie tak cicho myślałem, że Endrju jest w stanie swoimi tekstami dotrzeć do świadomości przeciętnego katolika. Trzeba jednak przyznać, że kościół zna się na swoim rzemiośle: pranie mózgów jest tam na porządku dziennym, szkoda mi tych ludzi. Zachodzi tutaj jednak, jedno fundamentalne pytanie: co my, biedne żuczki, mamy dalej robić? No bo przecież nie damy sobie tym krzyżowcom po głowie chodzić! Może zorganizować jakiś marsze pokoju, żeby zaznaczyć swoją obecność w społeczeństwie? Niech katole nie myślą, że chowamy głowy w piasek, albo, co gorsza,że się ich boimy! Jest nas sporo, a może to nie jest wcale taki głupi pomysł, żeby pokazać się publicznie? Co wy na to?
  Marian D.

  OdpowiedzUsuń
 29. Do Mariana D. To wcale nie jest głupi pomysł ale kto to zorganizuje, gdzie i kiedy? Do krzyżowców przyjeżdża telewizja i dlatego ich widać. Dzięki temu mogą sie pokazać i o to głównie im się rozchodzi. Gdyby nie było telewizji szybko by zakończyli swoje byty. To wstyd przed światem pokazywanie tych mord przed Pałacem Prezydenckim. Zaczyna się sezon urlopowo-wakacyjny i obcokrajowcy zaczynają zwiedanie Warszawy od obejrzenia krzyżowców. To dla nich folklor, egzotyka, której w ich krajach nie ma.
  Widze jednego, który mógłby porwać resztę. To Rodan. Niech sie wypowie co o tym myśli. Z fejsa wiem, ze wyjechał i nie ma dostępu do netu.
  Ryszard

  OdpowiedzUsuń
 30. Hej -Anonimie (19.05.2011.g.20.41) - opluwasz,obrazasz bo tylko to umiesz. Tak zostałes wytresowany! Nie masz podstawowej wiedzy,ale z gęby tryskasz gnojowicą.Weź pierwsza lepsza książke Rodana i przeczytaj, co o nim pisza niezalezni, zagraniczni krytycy literaccy.Ty zaruwasz bełkotem - a Rodan ma wiedzę.Twój kościół- to sciek !
  Do Mariana D. i innych - nie przenoście obowiązku dzialania w wymienionych kwestiach na Rodana - wystarczy ,ze pisze i otwiera nam oczy na "dokonania" krk. Nie wiem czy to co zaproponuje ma sens - ale mam taką nadzieję --- istnieje możliwość zebrania jak największej ilości podpisów ( wszystkich antyklerykalnych !)pod stosownie opracowaną petycją, w której poruszone by byly nasze postulaty i skierowanie tych że do Sejmu. Sejm i Rząd jest w końcu na naszym garnuszku i my mamy prawo wymagać od nich tego co dla nas jest dobre i logiczne. Mamy prawo naciskać i domagac sie na poważna debate i pozytywne rozpatrzenie naszych postulatów. Nie musimy miec żadnego "guru", ale kogos , kto napisze ten postulat. Mamy prawo żądac zniesienia obligatoryjnego podatku od wszystkich płatników na rzecz krk i opodatkowanie sie osobiste, a dla nas wybór instytucji, które chcemy wesprzeć. Mamy prawo domagać się wypowiedzenia konkordatu, który rujnuje nasza gospodarkę, mamy prawo do ponownego rozpatrzenia wszystkich spraw zwiazanych z Komsją Majątkowa i zadość uczynienie i pokrycie wszystkich nieprawidlowości . Mamy prawo - ale nie potrafimy z niego korzystać ! Moze juz czas, by przestac przymykac oko na wszystkich "nieprzemakalnych", może juz czas przestac być asekurantem i wybrzydzac,że nie mamy wyboru. W końcu jesteśmy obywatelami tego kraju, a nie jakaś marginalna grupą, a na dodatek chorych 0 co wynika z opinii "twarzy SLD" - p. Kwaśniewskiego. Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 31. Nie, nie mówię po Polsku, ale znam Polaka, który jak sądzę, przeniesie za mnie w adekwatny sposób pewne rozważania dotyczące przyszłości pewnego, wielkiego narodu, żyjącego w samym centrum naszego kontynentu. Kościół katolicki czuje się bardzo pewnie na polskim gruncie, gdyż może, póki co, robić tam co chce. Dlatego należy zmienić tę sytuację, czyli stworzyć aktywny ruch oporu, którego zadaniem byłoby przede wszystkim uświadomienie młodego pokolenia, gdyż od niego zależna będzie przyszłość. Nie wolno nigdy o tym zapominać, że ma się do czynienia z organizacją o strukturach mafijnych, dlatego należy jak najbardziej wykorzystywać ustawodawstwo prawne w celu postawienia pewnych granic: wielkie brawa dla Grażyny -tak powinno wyglądać racjonalne zachowanie zdrowo myślącego obywatela! Watykan liczy na to, że zwykli ludzie, w pogoni „za chlebem” nie będą mięli czasu i ochoty na mentalne zajęcie się tymi grubymi przegięciami jakimi są pedofilia, grabienie państwowego mienia i inne nadużycia ze strony przedstawicieli Kościoła w Polsce. Watykan chce wyłącznie Twoich pieniędzy, dlatego musisz mieć tą cywilną odwagę, aby powiedzieć: NIE! Każde ignorowanie tego tematu prowadzi tylko do umocnienia pozycji Kościoła, a co za tym idzie: do zwiększenia zniewolenia! Myślę, że przy odrobinie zdrowego rozsądku, każdy rozsądny Polak dojdzie do tych samych wniosków, co mający obiektywne zdanie obcokrajowiec.
  YY

  OdpowiedzUsuń
 32. Fakt jest faktem, że krk ma swoje plany i założenia, dlatego może nam też by się jakiś tam plan działania przydał. Do tej pory tylko mędrkujemy na różnych portalach, wytykamy palcami całe zło, którym obdarowuje nas kościół, ale nie stawiamy mu publicznie czoła. Ten oszołom, który się tutaj przedwczoraj wyrzygał, powiedział, że się z nas śmieją, że jesteśmy marginesem społecznym, który nie odgrywa w Polsce żadnej roli. Ja takiego zachowania doświadczyłem na własnej skórze, gdyż mieszkam na dosyć sporym osiedlu i wcale nie ukrywam swej niechęci do facetów w czarnych kieckach. Śmieją się mi w twarz, „Dulska” z „Dulskim”, bo mogą dzięki temu zapomnieć o swoich ułomnościach, braku moralności i zaćmieniu umysłowym. Najgorsza łajza, złodziej jest w Polsce lepszym człowiekiem od drugiego, jak tylko w niedzielę chodzi do kościoła. Cała polityka tyłka im tutaj nadstawia, a ja się naprawdę zastanawiam, czy aby nie wyemigrować do jakiegoś normalnego kraju :(
  Marian D

  OdpowiedzUsuń
 33. Do Mariana: człowieku, czy ty się dopiero dzisiaj obudziłeś? To jest taki ogólnopolski sport: obrażamy sąsiada, jego dzieci, jego rodziców, jego rodzinę ze wsi, jesteśmy grubi-obrażamy łysych, jesteśmy sami łysi, to obrażamy grubych, albo innowierców, albo obcokrajowców. To jest taka natura Polaka, że musi innych poniżać, żeby się samemu lepiej poczuć. A co nam innego w życiu pozostało? Kupiłem mieszkanie, które teraz muszę 30 lat spłacać i nie stać mnie będzie w tym czasie na żadne urlopy, a tu dziecko w drodze, bo nie uważaliśmy-sam rozumiesz. Zobacz „Dzień Świra”, jak jeszcze nie oglądałeś i zastanów się, czy nie chodziłeś do tej pory z klapkami na oczach. Jakieś plany? Coś zrobić dla ogółu?Tutaj jest Polska, tutaj każdy się cieszy, jak sąsiadowi się noga powinie, bo sąsiadowi nie może być lepiej jak tobie, a jak ty się źle czujesz, to sąsiad musi się czuć o wiele gorzej, żeby tobie było lepiej-rozumiesz? A w kościele mówią, że po śmieci będzie fajowo, dlatego tam wszystkich ciągnie

  OdpowiedzUsuń
 34. Ludzie są tutaj okropni, zastanawiam się, czy kiedyś było inaczej. Takie spalenie na stosie niewinnej kobiety, którą ksiądz okrzyknął mianem czarownicy, to z pewnością było wielkie wydarzenie i tłum z całej okolicy się schodził, aby na to popatrzeć. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co czuje człowiek, który jest żywcem palony na stosie. Na takie bestialstwo, to tylko katolików było stać i na pewno wszyscy mięli ogromną uciechę. Gdyby bóg istniał, to już dawno by tę bandę rozniósł w cztery światy. I pomyśleć, że katolicy mają się za coś lepszego. Przecież to jest najgorsza hołota, jeden drugiego w łyżce wody by utopił. Ta wiara, to zwykła patologia społeczna. Popatrzeć wystarczy tylko na Jarka i „ojca dyrektora”, jak zieją nienawiścią do wszystkich. Dlaczego normalny człowiek chowa głowę w piasek i nie chce się wychylać? Bo go zaraz katolicy zeżrą z butami: żyjemy w średniowieczu, już księża o to zadbają, żeby nic się w tym względzie długo nie zmieniło.
  Marian D

  OdpowiedzUsuń
 35. Czysta, żywa prawda. Niestety, ludzie mają tak leniwe umysły, że wolą kierować się hasłami wymyślonymi przez innych niż samemu zagonić szare komórki do pracy. Dlatego takie organizacje mafijne jak KK mają się dobrze. I, co gorsza, lenistwo umysłowe rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. A swój udział w tym mają przede wszystkim media. I to niekoniecznie związane z KK. One po prostu uczą bezmyślności. A w to graj wszelkim manipulatorom ludzkich umysłów.

  OdpowiedzUsuń
 36. Kościół manipuluje umysłami. Popełniał i popełnia zbrodnie. I wszystko mu uchodzi. Rodan w swoich książkach pokazuje to czarno na białym. Jaki tego efekt? Kościół nadal ma się dobrze, za dobrze. I dopiero jak Rodana spalą na stosie to może podniesie się larum. Bo jak spalą jego książki to kościółkowi się ucieszą. Czyzby ludzie stracili zdolność myślenia? Oczywiście niektórzy ludzie, którzy uwierzyli w bajki sprzedawane przez kościelnych faryzeuszy.
  Kryst.

  OdpowiedzUsuń
 37. Do Krysta i innych ----Książke Rodana juz spalił na oczach widzów w TV p.Wojciech Mann - i nikt na niego nie wybrzydzał, i nikt tego czynu nie porównał,ani do metod hitlerowskich, ani kościelnych, gdzie za książke szlo się do pierdla, albo na stos.
  Moze to co napisze będziecie uwazac za obrazoburcze, ale zastanówmy sie nad przyrostem naturalnym. Kościół, a za kościołem wtórem politycy namawiaja do rozrodczości.Ale popatrzmy odrobine wstecz - było nas - Polaków 38 mln. i prawie wszyscy mieli pracę, teraz jest nas 45 mln. - więc skąd dla tych 7mln. ma sie znaleźć praca. Juz poprzednio byly wielkie problemy z mieszkaniami - to co mówić teraz. Popatrzcie na dzietność polityków - 1-no , czasem dwoje, a rzadko troje ( no Putra pobił rekordy !), więc dlaczego ci , którzy maja dostęp do jakiejs tam wiedzy, nie idą w ilość , tylko jakość ? Ale krk. kaze - to jest produkcja, dzieci niechcianych, glodnych, niewykształconych,ktorym nawet gdy skończą nauczanie podstawowe , grozi wtórny analfabetyzm. Kto na tym korzysta ?- wiadomo krk. - od chrztu, do ostatniej płatnej posługi. A co z tego my mamy ?......Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 38. Mnie na serio interesuje, czy jest to obowiązkiem konstytucyjnym Polski, aby płacić podatki na rzecz obcego państwa. Jeśli tak, to znaczy, że Polska jest wasalem Watykanu i jej suwerenność istnieje tylko w głowach ludzi mało zorientowanych. Jeśli nie, to należałoby tych polityków, którzy w imieniu narodu podpisali konkordat, postawić po prostu za zdradę stanu przed sądem konstytucyjnym. Ja sobie nie życzę, aby moje podatki były zamiast spożytkowania na kulejącą Polskę, używane do wyktapetowania złotem watykańskich pałacy. Czy nie ma tutaj innych potrzeb? Co jest ze służbą zdrowia? Gdzie te autostrady? A co jest z deficytem budżetowym państwa? Gdzie ja tak w ogóle żyję? Może niedługo wyjdzie ustawa, na mocy której będzie się wszystkich nie-katoli palić na stosie, a ich mienie będzie przechodzić na własność kościoła? Może oddać kościołowi całą Polskę, a ludzi pozamykać w gettach? I tak krk nadzoruje już całe życie publiczne, a więc nie mamy jako obywatele już nic do powiedzenia.
  Marian D

  OdpowiedzUsuń
 39. Grazyna (wilk). Ksiązkę Rodana spalił Wojciech Mann w telewizji? To ten Mann, który nadal się produkuje w okienku? Cholera, i za palenie książek jeszcze go tam trzymają. Może to nagroda.
  Nie piszę więcej pod postem Grazyny i innych podpisuję się absolutnie. Nie podpisuje się pod postem tego kościelnego zasmarkańca, który tu się znalazł "służbowo". Zrobił "Napluć i uciekać". Tak chyba myslał jeśli w ogóle ten człowieczek myśli.

  OdpowiedzUsuń
 40. A tak - ten sam Mann - niestety klenczon ! I takich mamy i dziennikarzy, reporterow , rezyserow, bo taki "trynd".Pozdrawiam Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 41. Ha ha! Przecież Wojciech Mann jest pochodzenia żydowskiego (dowiedziałem się tego od bardzo katolickiej ciotki, która nie cierpi żydów, bo ukrzyżowali Jezusa, też żyda!) Na Lubelszczyźnie, to wystarczyłoby tylko rzucić hasło: spalić Manna, tego żyda - to się ludzie będą pytać: a co, uciekł nam ze stodoły, jak ich wszystkich paliliśmy?

  OdpowiedzUsuń
 42. To było straszne z tym spaleniem żywcem żydów, ale to przecież taka katolicka tradycja! Wystarczyłoby, żeby Tadzio z ambony rzucił hasło: „spalić ateistów, to same czarownice”, a myślicie, że któryś katol by się zastanawiał, że morduje niewinnych ludzi? Nie, oni w imię swojego boga (Belzebuba z Torunia) wyrżnęliby nas w pień, ta przecież nie tak dawna historia już to udowodniła, że nie ma w nich żadnych ludzkich odczuć, to jest armia wytresowanych psów bojowych czekających na komendę do boju. Mój znajomy, który ma niemieckie nazwisko, kiedyś sobie zażartował, że być może ma pochodzenie żydowskie: efekt był taki, że rzuciła go natychmiast dziewczyna, a jej brat powiedział mu, że „jak się tylko jeszcze raz do niej zbliżysz, to ostatni raz srałeś, żydzie!” Należy uważać, co się mówi przy katolach, jeśli nam życie miłe, oni się na żadnych żartach nie znają.

  OdpowiedzUsuń
 43. Przy tej okazji przypomniał mi się powojenny proceder nagminnego okradania żydowskich grobów. Wy, młode pokolenie, z pewnością nic o tym nie wiecie, ale tuż po wojnie katolicy we wschodniej Polsce ruszyli ramię w ramię, na żydowskie cmentarze, aby je rozszabrować, gdyż żydzi zgodnie ze swoją tradycją pochówku zmarłych, wkładali do trumien wiele złota i klejnotów będących własnością tejże osoby. Społeczność tych terenów wiedziała doskonale o tej, nazwijmy to, działalności gospodarczej pewnych plebejskich kręgów, ale było to popierane przez Kościół Katolicki, a więc niejako w imię tego, jedynego Boga. Gdyby tak teraz ktoś wziął się na odwagę i wyciągnął te wszystkie, katolickie przekręty tylko tych lat powojennych (mam na myśli nie tylko palenie żywcem żydów, wypędzenie tych, którzy przeżyli do Izraela pod koniec lat sześćdziesiątych, ale również zbierającego na gdańskie stocznie, a ładującego wszystkie pieniądze do własnej kieszeni obywatela Rydzyka) to można by śmiało tę całą, obłudną i opartą wyłącznie na gromadzeniu pieniędzy, tzw. katolicką wiarę postawić przed sądem za zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu i zakazać jej dalszej działalności w naszym kraju
  Marceli Sz.

  OdpowiedzUsuń
 44. Marceli - ja mieszkam w Lublinie i mieszkalam w baraku ( 1949- 1959- bo wowczas jedynym do zdobycia mieszkania dla pracownika byl barak robotniczy!) z ludźmi różnego pokroju.Pamietam jak żona jednego z sąsiadów przyniosla zawiązany węzęł z chustki na glowę, w której bylo zloto i jakieś precjoza.Po nie dlugim czasie jej mąż zostal skazany właśnie za okradanie i rozkopywanie grobów z naciskiem na żydowskie. Był artykuł ( moze więcej niz jeden - nie pamiętam , bo mialam wówczas 10 lat)na ten temat, w lubelskim Kurierze, lub Sztandarze Ludu z tytulem Hieny cmentarne.Więc faktem jest okradanie grobów i w pełni popieram treśc ksiązki Grossa "Złote żniwa".Ja - PAMIĘTAM ! Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 45. jak piękny byłby ten świat, gdyby wprowadzono zakaz wszelakich związków religijnych! Każdy wierzyłby sobie w co chce, (w krasnoludka, czy też w jakieś fruwające elfy) ale nie miałby prawa pluć innym na głowę, okradać, czy też zabijać w imię wyższych, nieziemskich celów. Wyobraźmy sobie, jakby takowy zakaz istniał już ostatnie 1000 lat, to na jakim stopniu rozwoju znajdowałaby się teraz ludzkość? Czy musieliby być bezdomni, koczujący pod mostami ludzie w Polsce? Ilu ich tej ostatnie zimy zamarzło? Gdzie był wtedy kościół? Pewnie zbierał pieniądze na biednych, za które zakupione zostały najnowsze modele najlepszych zachodnich samochodowych marek dla wiernych duszpasterzy.
  Zobaczcie ten link:
  13 MILIONOW DZIENNIE-KOSCIOLY OKRADAJA POLSKE
  http://www.youtube.com/watch?v=K2isBQSYTl0
  O jednym koleś zapomniał: ile z tytułu konkordatu idzie prosto do kasy w Watykanie!

  OdpowiedzUsuń
 46. Piszecie o Rodanie "Mistrz" i inne duperele? Czy jesteście jego sektą a te kłamstwa, które wypisuje o Kościele waszą Biblią!!!!????? WSTYD!

  OdpowiedzUsuń
 47. W odróżnieniu od Katolickiego Kościoła, to Rodan jeszcze NIGDY nie napisał w swych publikacjach jakichś nieprawdziwych, czy też zmyślonych rzeczy. Wstydem ogromnym jest natomiast fakt, iż katoliccy mordercy, gwałciciele i złodzieje, jakimi byli i są bez wątpienia księża, we współczesnym świecie zdobywają jeszcze poklask szerokiej masy wypranych móżdżków, nieprawdaż?

  OdpowiedzUsuń
 48. Anonimowy z dn. 26.05.2011.g.12.43.- nie zdajesz sobie sprawy czlowieku , jak wielu podobnych Tobie czycha na Rodana, jak usilnie szuka czego kolwiek, by móc oskarzyć Go o nieprawde lub fałsz - strzelacie sobie w stopę - Rodan pisze prawdwe wydobyta z Waszych"świetych ksiąg", ktore dla ogółu sa nie osiągalne. Mozecie tupac nózkami, możecie piane toczyć i nic Mu nie zrobicie, bo nie macie dowodow.Tak samo próby zakrzyczenia głosu sumienia "prawdziwych katolickich Polaków" w stosunku do Grossa - nic Wam nie dadzą - no chyba ,że dojdzie do władzy "mały rycerz" Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 49. Przepraszam bardzo, bo coś chyba przeoczyłem: czy biblia zawiera może spis zasad, według których żyją katoliccy księża? Czyli jest tam opisane, jak gwałcić małe dzieci, jak kanonizować zbrodniarzy odpowiedzialnych za wymordowanie milionów indian w obu amerykach, oczywiście musi być tam również wspomniane, jak skrzętnie ukrywać księży-pedofili, a także w jaki sposób wydzierać chleb z gardeł biednych narodów, które nawet nie mają za co w godziwy sposób leczyć swoich obywateli, aby naturalnie samemu żyć w wielkich luksusach i przepychu. W katolickiej biblii znajdziemy na pewno takową instrukcję: „i ześlę wam broń zwaną Aids do wymordowania milionów ludzi przez konsekwentne wprowadzenie zakazu używania prezerwatyw”. To jest z całą pewnością taki wizerunek kościoła, o jakim Jezus kiedyś sobie marzył. Jakże szczęśliwy byłby w tej chwili, gdyby mógł zejść na ziemię, aby podziękować swoim „namiestnikom” za te wszystkie dobrodziejstwa, którymi w jego imieniu całą ludzkość obdarzyli!
  Zdziwiony

  OdpowiedzUsuń
 50. He, he, Rodana nie ma, to się nam Rydzyki rozbrykały tutaj bez umiaru! Tylko bidne księ-żule zapomniały, że my przejrzeliśmy już dawno na wskroś, to tajne stowarzyszenie watykańskich pedziów, także tutaj nie znajdą raczej wolnych słuchaczy, albo ograniczonych ideologicznie dojnych krów, ani nadstawiających tyłka każdemu wyborcy polityków! To nie jest platforma dla pewnych, ćwierć-inteligentnych pasożytów społecznych, o baaardzo wygórowanym mniemaniu o swej wyższości nad klepiącą na kolanach paciorki hołotą, którą można w każdym momencie przy pomocy krzyża żywcem golić do gołego... he, he, już się cieszę na następne, „błyskotliwe” wpisy ze strony tej „rasy uprzywilejowanych”, czyli facetów latających w czarnych sukienkach, przekonanych w głębi swej istoty, że coś tam wielkiego mają do przekazania: zastrzyk spermy w tyłek ministranta!
  Z poważaniem:
  Zgwałcony przez katolickiego duszpasterza, ale pozostający nadal czymś niepowtarzalnym
  homo-sapiens

  OdpowiedzUsuń
 51. @Zdziwiony: świetnie tłumaczysz pismo święte- gratuluję obiektywnej spostrzegawczości, ale tak nawiasem mówiąc, to zawsze chodziło w tej katolickiej sekcie tylko o forsę. Jest nas coraz więcej i nie zatrzyma nas żaden kościelny dogmat w byciu sobą, a nie zniewolonym, upodlonym, baranem bożym :) Pomyśleć, że nazywają nas, ludzi myślących, tak po prostu marginesem społecznym :) Rodan, sorry, ale nie jesteśmy twoją sektą! My jesteśmy, tak jak i ty: WOLNOMYŚLICIELAMI !!! A tej wolności, to nam żaden kościół nie jest w stanie już odebrać! Nam nie są żadne biblie potrzebne, bo my wiemy jak żyć i cieszyć się życiem. A tak nawiasem mówiąc, to nawet nie próbujemy jak kościół, bezczelnie odbierać tej radości życia innym, jakimś idiotycznym „memento mori”. Pomyśleć, że te watykańskie diabły wcielone, uzurpują sobie nawet prawo do pouczania nas, jak mamy żyć, kochać, czuć i wychowywać następne pokolenia, czyli wszystko to, o czym oni sami nie mają zielonego pojęcia :) Księża do Watykanu! Polska dla Polaków, a nie dla pasożytów społecznych! Nie liczmy na to, że ktoś za nas na naszym podwórku pozamiata! Sami musimy to zrobić - im wcześniej, tym lepiej! Jestem za natychmiastową ekstradycją wszystkich watykańskich szpiegów!
  Tadek Niejadek

  OdpowiedzUsuń
 52. Tadku N. Nie musisz zastrzegać że nie jesteśmy sektą Rodana. Doprawdy, jesli ktoś w komentarzu tu napisał to żartem. Ja osobiście czytałam kilka jego książek, nie tylko antyklerykalnych ale także romansów powieściowych i cenie go bardzo jako pisarza i człowieka bardzo odważnego.
  Rodan nigdy nie twierdsził, że tworzy sektę, czy jak go namawiano "partię Rodana". Nawet nie zauważyłam, żeby coś komentował na swym blogu. Rzuca ciekawy temat i milczy. Ale na pewno czyta nasze komentarze ale nie ustosunkowuje sie do nich.
  Wiesz Tadku ja mysle, że Rodan to bardzo mądry człowiek, który wie jak spowodować u nas te polemiki, komentarze i ocenia naszą dojrzałość.
  Ale "Sekta Rodana" to Tadku chybiłeś, chociaż fajny dałeś komentarz.
  Pozdrawiam
  Zdzisz>

  OdpowiedzUsuń
 53. Czy wy wszyscy aby nie przesadzacie, z tym najeżdżaniem na Kościół? Mnie się wydaje, że nikt tutaj nie rozumie, o co chodzi! Ksiądz też człowiek i gdzieś musi tą swoją seksualność zamanifestować, a że nie może oficjalnie poślubić drugiego księdza, to przekazuje swoją całą miłość dzieciom, czy to nie jest logiczne? Naturą ludzką jest gromadzenie dóbr materialnych, a wy się dziwicie ojcu Dyrektorowi, że jeździ Maybachem. W końcu taki ksiądz jakoś musi się odróżniać od plebsu, żeby każdy widział, że jest on czymś lepszym, wielką osobistością, która milionom ludzi nakreśla obraz wroga, żeby wiedzieli, kogo mają nienawidzić i z kim walczyć. Aż strach pomyśleć, jak wyglądałaby Polska bez księży: ludzie by się nawzajem szanowali, uśmiechaliby się do siebie, nikt nie opluwałby sąsiada, byłyby pieniądze w budżecie na najbiedniejszych. Babcie nie wiedziałyby, co ze swoją rentą zrobić i kupowałyby dla wnucząt jakieś łakocie i podarunki. A gdzie żona mogłaby pokazać przed szerokim gremium swe nowe futerko, a mąż nowy samochód, jakby zlikwidować te niedzielne wyjścia do kościółka, przecież tylko po to człowiek żyje! A kto wytłumaczyłby dzieciom, że żydy, ruskie, czy fryce to samo zło, dlatego się na nich pluje? Ludzie zapomnieliby jeszcze, co to jest własne ego i wywyższanie się ponad innych! Wniosek z tego jest prosty, moi drodzy, bez kościoła, to byłby jakiś koszmar, a nie życie!

  OdpowiedzUsuń
 54. A ja bym chciała do SEKTY RODANA bo on mi sie bardzo podoba bardzo. Rodanie utwórz sektę!!!!!!!!!! I weź mnie!!!!!
  A. L.

  OdpowiedzUsuń
 55. Mnie też weź do swojej Sekty, Rodanie! Już się pakuję do torby. Jestem kobietą i mogę ci gotować, robić przetwory i co tylko chcesz.
  Zdzisz.

  OdpowiedzUsuń
 56. Rodan nie potrzebuje własnej sekty, jemu wystarczą mądrzy, myślący ludzie w tym kraju. To jest celem jego działalności. Od wprowadzania bezmyślnego sekciarstwa i obłąkanych dziwactw w Polsce jest Kościół Katolicki. Zapamiętajcie to dobrze, bo Endrju nie ma zamiaru nikogo opętać jakąś prymitywną, pozagrobową ideologią. On chce, aby ludzie żyli szczęśliwie, bez jakichś zakłamanych ideologii oraz kompleksów, którymi karmi ludzi duchowieństwo. Żyj pełnią życia, a nie poświęcaj swego cennego czasu jakimś schizofrenicznym ideom, które zamienią twoje życie w piekło, a „przywódcom duchownym” przyniosą raj na ziemi. Nie poniżaj się, dobry człowieku, do poziomu księży, wypisując publicznie ewidentne bzdury, bo w pewnym momencie będziesz musiał i tak spojrzeć sobie w lustrze głęboko w oczy, a wtedy, to w odróżnieniu od krzyżowców, będzie ci niestety bardzo wstyd.
  Marian D

  OdpowiedzUsuń
 57. Wiara rodzi nienawiść (patrz: Rydzyk i Kaczyński). A gdzie nienawiść, tam i wojna (patrz: katolik Hitler i jego sławetne - Gott mit uns). Katolicy chcą zabijać w imię boga, dlatego trzymajmy się z daleka od tych krwiożerczych demonów. Oni palili nie tylko czarownice na stosach, ale również ludzi wolnej myśli, naukowców, którzy twierdzili, że ziemia jest okrągła. A może Rodan dostał już jakieś pogróżki, że jeśliby stworzył jakąś antykościelną organizację w Polsce, to będzie miał bardzo krótki żywot? Musimy pamiętać o tym, że ta mafia już nie od dzisiaj wie, jak zlikwidować oponentów

  OdpowiedzUsuń
 58. To ciekawe pytanie czy Rodan dostał jakieś pogróżki w sprawie ewentualnej próby stworzenia jakiejś antykościelnej organizacji. Faktem jest, że to właśnie on mógłby swoją twórczością, odwagą i charyzmą skupić wokół siebie ludzi myślących logicznie.Na to pytanie może jednak odpowiedzieć tylko Rodan. Mam nadzieję, że może zabierze głos w tej sprawie.
  Kaz.

  OdpowiedzUsuń
 59. Lepiej wejdźcie na KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących
  www.katolik.pl
  Może się wtedy nawrócicie i zmądrzejecie łaską Boga. Jeżeli wątpicie to nie szukajcie odpowiedzi u Rodana. Nie czytajcie jego bezbożnych kłamliwych książek negujących rolę Kościoła w rozwoju świata i narodów. Nie dajcie się otumaniać Rodanowi, który jest albo szatanem albo narzędziem w jego rękach.

  OdpowiedzUsuń
 60. My nie wątpimy, my wiemy, że Kościół Katolicki okrada Polskę, bo nawet każdy ślepy to widzi. Jeśli ktoś chce w Boga wierzyć, to mu do tego żaden Kościół potrzebny nie jest, a tym bardziej ten katolicki, gdzie księża gwałcą ministrantów i codziennie z ambony nawołują do nienawiści w stosunku do innych grup społecznych. My, antyklerykalna, nowa siła narodu, opowiadamy się za codziennym i konsekwentnym uświadomieniem Polaków, aby w przyszłości ci katoliccy obłudnicy, gwałciciele i złodzieje nie byli w stanie dłużej zwodzić społeczeństwa, gdyż są tylko i wyłącznie nowotworem, taką śmiertelną chorobą, która zagraża normalnemu funkcjonowaniu państwa. Kiedyś na pewno nadejdzie taki dzień, że ludzie będą się z tego śmiać, jak naiwni byli ich przodkowie, jak bardzo dali się otumanić tej złowrogiej, watykańskiej bestii (Lucyferowi, jeśli komuś to bardziej odpowiada) i powstaną mądre prawa zabraniające jakiegokolwiek sekciarstwa w tym kraju. Kościół Katolicki jest tylko i wyłącznie kryminalną organizacją, której działalność w końcu się skończy, tak samo jak i hitlerowska, trzecia rzesza, tak i te mocarstwo padnie, bo jego istnienie jest oparte na wyzysku i krzywdzie ludzkiej, a z jakąkolwiek wiarą, czy też miłością bliźniego nie ma żadnego wspólnego mianownika i nigdy nie miało bo jest korzeniem, ojcem i matką zła na ziemi i zatruwa umysły niewinnych ludzi
  Marian D

  OdpowiedzUsuń
 61. Ostrzeżenie! Nie wchodźcie na tę stronę katolik.pl! To jest strona atakująca, instalująca ukradkiem hakerskie oprogramowanie na waszym kompie, który staje się w jednym momencie zombie, wykorzystywanym przez innych bez waszej wiedzy, tak po cichu i w tle do kryminalnych celów! To mniej więcej to samo, co robi Rydzyk i spółka z tymi biedakami, którzy dali się im zwieść. Patrzcie, kościół idzie z duchem czasu i odkrył dla siebie nowe pole rażenia! Bezpieczny jest tylko ten, co ma linuksa, czyli jego nie gryzą te watykańskie robale :)

  OdpowiedzUsuń
 62. Marian D., Grazyna (wilk), Tadek Niejadek, macie rację. Ja niestety weszłam na stronę "katolika. pl" i od dwóch godzin oczyszczam z wirusów watykańskich robali. Rodan bądź ostrożny. Jesteś w polu rażenia rydzykowców, benedyktynów i innych przykościelnych przydupasów. Chciałam zamówić jedną z twoich książek ale mnie net poinformował, że nie ma takiej strony i że jest ona do wynajęcia. Podziwiam tych miłośników kruchty, że tyle czasu tracą na walkę z tobą. Rodanie, nie daj się i odblokuj swoją stronkę księgarnianą. NIE MOŻNA ZAMAWIAĆ KSIĄŻEK! Można wejść, ale zamawiać nie można.
  Zrezygnyj z serwera "home.pl" bo oni są chyba na usługach mocherów, ich synów i wnuków.
  Pozdrawiam i trzymaj się!!!!!!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
 63. RODAN, jesteśmy z tobą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
 64. A co wy sobie myślicie! W Polsce rządzi kościelna mafia, taki konkordat, to GRUBE MILIARDY w roku. Czy wy jesteście tak naiwni, żeby myśleć, że watykan da sobie tak łatwo w kaszę dmuchać? Oni znajdą zawsze sposób, aby człowieka na kolana powalić, bo w końcu mają te 2000 lat doświadczenia w dymaniu durnych baranów! To jest planowa polityka, a jak my się nie weźmiemy w garść, to nas też publicznie wydymają i jeszcze poklask ze strony rządu dostaną. Tutaj jak najbardziej istnieje potrzeba konkretnej, rzetelnej, antykościelnej organizacji do walki z przestępczością watykanu, który nie ma absolutnie żadnych skrupułów i nigdy mieć ich nie będzie. Ta religia ma tylko jednego boga: MONEY !!!
  Tadek-Niejadek

  OdpowiedzUsuń
 65. Rodan ale ty jesteś głupek. Z naszym Kościołem nie wygrasz. Polacy stoją zanim murem! Nie masz żadnych szans frajerze. Jesteś inteligentny to kiedy to zrozumiesz debilu!

  OdpowiedzUsuń
 66. Rydzyk? biedna, toruńska niedorajdo :) Znowu się podniecasz? Twoje dni są już policzone, i ty wiesz dobrze o tym, a więc nie popisuj się tutaj, bo ci jeszcze wino mszalne w gardle kołkiem stanie i tchu nie złapiesz biedaku, ty wiesz, o czym ja mówię, nieprawdaż :)

  OdpowiedzUsuń
 67. Hej kościółkowcy - miłujacy Rydzyka i jego idee-fix - jesteście jak facet z choroba Parkinsona - zanim sie wyszczycie - macie ze trzy razy orgazm ! Bujajcie sie frajerzy - niebo na was czeka ! Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 68. ...wy tego jeszcze nie wiecie, ale wielkie zmiany na ziemskim globie nastaną... tutaj niedługo nie będzie już więcej miejsca dla masonerii, egocentrycznych jednostek, tudzież pospolitego, dzisiaj jeszcze wszechobecnego lichwiarstwa. Kościół Katolicki będzie musiał odejść, gdyż dopuścił się ewidentnych zbrodni przeciwko ludzkości, a wraz z nim odejdą faryzeusze tych ostatnich lat. Już niedługo, pieniądz straci swą wszelką wartość, a przeżyją tylko ci, którzy będą w stanie wyrzec się wszelkiemu złu, obłudzie i fałszowi tego materialistycznie sfiksowanego świata. Nastąpią wielkie kataklizmy, które zmuszą ludzkość do zmiany swych poglądów, a kto będzie na tyle krnąbrną jednostką, aby uparcie tkwić przy życiu wypełnionym wyzyskiem innych, ten umrze śmiercią głodującego, gdyż ludzkość przejrzawszy na oczy od niego się odwróci. Nie będzie miejsca na ziemskim globie dla pasożytniczych warstw społecznych. Jeśli dzisiaj zabrzmi to może i dziwnie, to już w niedalekiej przyszłości będzie czymś zupełnie naturalnym w tym świecie. Kara nastąpi! Rodan jest orędziem prawdy, dlatego jego osoba dopuszczona będzie Łask Pańskich. Natomiast spuścizna wszystkich fałszywych proroków odejdzie w wieczne zapomnienie. Ci, którzy się dzisiaj z tego śmieją, już jutro doświadczą okrutnej rzeczywistości, a Ci, którzy nie dali się zwieść podstępnym intrygom i zachowali swe człowieczeństwo, doświadczą wszelakiego szczęścia i zadowolenia z ziemskiego bytu.
  To nie są moje słowa, tylko wiadomość zesłana we śnie przez jednostkę wyższą, na której polecenie dokonuję tego wpisu.
  Arek

  OdpowiedzUsuń
 69. Arek, zgadzam się z twoim orędziem całkowicie. Ale co to znaczy "Rodan jest orędziem prawdy, dlatego jego osoba dopuszczona będzie Łask Pańskich". Nie gniewaj się Arek, ale Rodan napewno ma łaski Pańskie w doopie, hi hi hi!!!
  Grazyna (wilk) ci rydzykowcy i inni coraz częściej zaczynają wchodzić na ten blog i wypisują głupoty. To chyba przygotowanie do jakiegoś większego natarcia.
  Ryszard

  OdpowiedzUsuń
 70. Ryszard - te barany już narzygaly wszędzie, wiec myślą,że zrobią i tutaj bagno. Niech pokazują swoje prawdziwe oblicze. Tak ich nauczył kościół chyba w myśl ich ewangelii, którą czytalam, (a oni nie!) a tam wyraźnie pisze - miłuj nieprzyjacioły swoje. Ale wolę żeby mnie nienawidzili - bo to prawdziwe uczucie, ktorego im nie odwzajemniam - tylko pogardzam nimi ! Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 71. ...wy tego nie wiecie, ale byłem do niedawna katolikiem, aż do momentu objawienia Pańskiego. Dzień sądu jest już blisko, ale wszyscy ludzie głoszący prawdę są Jego Obliczu mili. Rodan ma swą misję do spełnienia i on wie doskonale o swej roli. Rodan leci jak po szynach i sam się temu dziwi, że doświadcza pomocy, o której istnieniu nawet nie marzył. Według podświadomej relacji przekazanej mi przez pewne, nieziemskie istoty mogę wam niestety, ale niewiele powiedzieć. Tylko tyle, że wiem ,że Rodan ma kontakt z nimi i wie jaka jest jego droga. Już niedługo wszyscy będą zabiegać o kawałek chleba, ale kto pójdzie drogą prawdy i wyrzecze się kłamstwa oraz obłudy, ten będzie po stronie wybrańców Pańskich. Nikt z was nie jest po raz pierwszy na ziemskim globie, ...ani po raz drugi...ale tylko wybitne jednostki doświadczą we śnie objawienia, które wyznaczy im dalszą drogę. To jest mój ostatni wpis tutaj, gdyż muszę teraz opuścić me rodzinne strony w poszukiwaniu dwojga ludzi będących jednymi z najważniejszych przywódców ideologicznych następnej epoki. Mam niespełna kilkanaście miesięcy na odnalezienie i uświadomienie tych osób. Życzę Wam wszystkiego dobrego i owocnej współpracy z prorokiem Rodanem... kto będzie się trzymał jego drogi, ten przeżyje te nieuniknione katastrofy, które nawiedzą ziemię w najbliższym czasie. To nie są moje słowa, to jest wiadomość od innych stworzeń, które wiedzą, co przyszłość nam przyniesie i dlatego są w kontakcie ze mną. To jest również formą ostrzeżenia dla wszystkich ludzi, którzy nadużywają władzy w intencji stworzenia lepszego bytu dla podbudowania własnego ego.
  Arek

  OdpowiedzUsuń
 72. Do Arka. Jeżeli Rodan jest twoim prorokiem i leci jak po szynach to chłopie już sie dawno wykoleił. Ja tego kretyna nie lubie choć czytałam kilka jego książek. Są debilskie, obrażają Boga i jego Sługów. Pisze niby sprawnie ale zione ogniem szatana. To jego "życie erotyczne papieży" to stek kłamstw!!!!!!!!
  Kat.

  OdpowiedzUsuń
 73. O, żesz cholera! Co ja tutaj czytam? Nie jestem ani pierwszy, ani drugi raz na ziemi? Rodan kolaboruje z aniołkami, co wzbudza ogólne oburzenie katoli, gdyż stoją na straconej pozycji? Ha ha, to jest lepsze jak ten kryminał, który ostatnio czytałam! Można było się tego domyślać, że Rodan wie o wiele więcej niż przeciętny człowiek, ale że katole tak nerwowo na niego reagują, to już o czymś musi świadczyć. Oni chyba już coś przeczuwają, że naprawdę ktoś im się do dupy dobierze i do odpowiedzialności wreszcie zmusi. Ale cyrk, a ja spokojnie będę sobie obserwować, jak tych Judaszów diabli nareszcie wezmą! Ha ha!
  Rodan, odezwij się wreszcie i opowiedz nam, czy katoli zaleje własna krew, czy ten jad, którym na co dzień zioną?
  Zosia, notabene też z Łodzi

  OdpowiedzUsuń
 74. No właśnie; Rodan odezwij się. CZEKAMY!

  OdpowiedzUsuń
 75. @ Kat: czy zastanowiłeś się człowieku, że zarzut mówienia nieprawdy wymaga pewnej gruntownej o niej wiedzy? Co może jest według ciebie prawdą, że ziemia jest płaska i oczywiście centrum wszechświata? Czy aby już nie wystarczy na dzisiaj (wracając do tematu) tego palenia czarownic? Czy aby kościół nie wyrządził już dostatecznie wiele zła na ziemi? Ja proponuję, aby watykan kupił sobie jakąś bezludną wyspę i wysłał tam wszystkich księży, żeby się nawzajem mogli okłamywać i wydymać po kolei każdy każdego, a nam w Polsce dali święty spokój. Osobiście podoba mi się bardzo ten pomysł, że krzyżowców szlag trafi, bo ja nie sądzę, aby jakiś rozsądny człowiek im kiedykolwiek do rozumu przemówić potrafił. Jak im taki rydzyk krzyknie: „zabij sąsiada, on nie jest katolikiem”, to oni bez zastanowienia będą nas zabijać, bo to będzie przecież w imię boga. Ale że w tej pseudo-wierze tylko i wyłącznie o kasę chodzi, to jakoś do tych ptasich móżdżków dojść nie może

  OdpowiedzUsuń
 76. Ooo żesz ! Nie wiem jak Wy, nie wiem jak Rodan, ale ja zauważylam przebarwienie skóry na zielono, mam nadzieje że to żadna z "kolorowych " chorób i nie jest to zielonka - no chyba ,że rzeczywiście zgodnie z sugestią - jesteśmy z innego wymiaru. Pozdrawiam zieleniejących Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 77. Czytam z ciekawością te komentarze i zauważam pewną prawidłowość. Coraz częściej wchodzą tu przedstawiciele katolibów, którzy zamiast chrześcijańskiej miłości bliźniego strzelają inwektywami, obelgami pod adresem Rodana i innych mądrych ludzi komentujących blog. Nie mają argumentów więc posługują się chamskimi odzywkami.
  Zastanawiam się czy jest to przypadek? Nie! Jest to normalna, przygotowana akcja zlecona przez kościelną górę. Może są to studenci rydzykowej uczelni, którzy w ramach ćwiczeń uczą się jak należy opluwać ludzi inaczej myślących. Przecież nauki brali u Rydzyka, który do perfekcji opanował szczucie ludzi na ludzi, który prezydentową Kaczyńską nazwał czarownicą, skopał Lecha, a w rocznicę ich śmierci celebrował mszę za ich dusze. Jakie to zakłamanie i cynizm.
  Ja myślę, że dobrze że Rodan nie ustosunkowuje się do naszych i ich wypowiedzi, bo nie narzuca tonu komentarzy, nie stawia laurek ani słów potępień. Na tym polega demokracja tego blogu.
  Będzie byc może miał temat do nowej pracy w zakresie "tolerancji" strony kościółkowej.
  Łukasz

  OdpowiedzUsuń
 78. Grażyno (Wilk) ja też zielenieję ale ze złości jak czytam to co wypisują tutaj krzyżowcy pod adresem Andrzeja Rodana. Stek bzdur. Powinni to dać na plakaty pod Pałacem Prezydenckim. Tam ich miejsce a Europa się z nas smieje. Dlaczego Rodan tego nie kasuje? Nie wiem.
  Rysz.

  OdpowiedzUsuń
 79. No i dobrze, że Rodan nic nie kasuje, gdyż w tym momencie każdy może się na tyle wyżyć, na ile mu własna inteligencja pozwala :D

  OdpowiedzUsuń
 80. Dlatego tutaj jest prawdziwa wolność: nawet najbardziej prymitywny egzemplarz może u Andrzeja wypowiedzieć bez ogródek własne zdanie i zostanie zawsze potraktowany z pełną kulturą. My jesteśmy na tyle tolerancyjni, że wybaczamy tym, którzy błądzą i nie odnaleźli jeszcze właściwej drogi. W wielu wypadkach jest to spowodowane brakiem pożycia, lub celowo tłumioną ochotą seksualnych związków, gdyż jak wiadomo, taki homoseksualista nie ma się nazbyt łatwo w purytańskiej Polsce. Ale tutaj mogą się wyżyć i nareszcie dostać upragnionego orgazmu. Ja się wcale nie mam zamiaru naśmiewać, nieodpowiednio skierowana seksualność powoduje np. palenie czarownic i inne, antyfeministyczne perwersje. Jako pediatra, mający na co dzień do czynienia ze wszelkiego rodzaju dewiacjami, popieram dzisiaj jak najbardziej Endrju i życzyłabym sobie więcej ludzi jego pokroju w Polsce!
  Prof. Dr. A.K.

  OdpowiedzUsuń
 81. Rysz - przecież czytając, widzimy jaka jest świadomość tych oglupionych na wlasne zyczenie katolikow. Niech zostawiaja swój "ślad na ziemi". Tak wygląda w ich wydaniu milosc do bliźniego. Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 82. Grażyna, przekonałaś mnie. Domyślam sie, że Rodan celowo tego nie kasuje bo ma ubaw czytając te wypociny "chrześcijańskiego miłosierdzia", ale ich ogłupienie mnie przeraża.

  OdpowiedzUsuń
 83. Wy się cieszcie, że macie do czynienia z tymi bojówkarzami tylko przez internet, niestety, ale u mnie w rodzinie takie wścieklizny latają, że kanałami trzeba chodzić bo zamęczą każdego. Jak ktoś przeżyje cały rok pod jednym dachem ze słuchaczem radia prowadzonego przez naszego „umiłowanego” grzybka, to już mu tam ani żadna wojna, ani jakieś kataklizmy straszne nie będą. Ale jak widzę tą eskalację, to tylko czekam, kiedy noże pójdą w ruch :(

  OdpowiedzUsuń
 84. Noże pójdą w ruch. Rodan strzeż się! Ty kłamco! Kościół jest niezniszczalny. Pisz, kłam, oszukuj ty samozwańczy proroku. Święty Kościół jest niezniszczalny. NIEZNISZCZALNY. Ma swoich wyznawców. Miliony. W Polsce też. Oszustów i ciebie zbanujemy. Pójdziesz won, szmatławy oszuście! Przestań pisać te swoje kłamstwa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
 85. Tutaj, powyżej widać rękę jakiegoś „przewielebnego”. Ten „ksiunc”, to pewnie świeżo do innej parafii przeniesiony, bo w starej już wszystkich ministrantów przeleciał, a teraz sperma bije mu do głowy. Koleś zapomniał tylko, że ze zboczenia wszelkiego rodzaju można się leczyć. Ja czekam tylko na moment, kiedy wymyślą tabletkę na tą katolicką wściekliznę, bo mi się powoli to naprawdę obrzydło!
  Polak

  OdpowiedzUsuń
 86. " Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się
  być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą."

  / Milan Kundera /

  OdpowiedzUsuń
 87. Mnie się podoba blog Rodana. Zaczyna się od polowania na czarownice a kończy na Milanie Kunderze, he he he...
  Ciekawe co autor bloga na to?!

  OdpowiedzUsuń
 88. I taka jest uroda tego bloga i jego autora. Można prawie o wszystkim. Ja już tu pisałem konkretnie na temat więc więcej nie piszę i czekam z niecierepliwością na drugą część Polowania na czarownice.

  OdpowiedzUsuń
 89. Kościół Katolicki jest niezniszczalny? Co to miało być z tymi nożami? Że katolicy mordować potrafią, to już wiemy. Dowiedli tego w brawurowy sposób na przełomie ostatnich stuleci... hitlerowska trzecia rzesza miała też być niezniszczalna. Czyli bałwochwalstwo, mordowanie ludzi, kradzież pieniędzy, dyskryminacja rasowa, podjudzanie do nienawiści wobec bliźniego, pedofilia, masoneria, oszustwo, kult przepychu i hierarchia ekonomiczna, to właśnie wszystko w imię JEZUSA? Jeśli katolicy Boga się nie boją, bo mają Jego Syna głęboko gdzieś, to może im pomoże w zejściu na ziemię takie zwykłe, przyziemne sądownictwo? Dla przypomnienia: na dzień dzisiejszy prokuratura we Włoszech zatrzymała 23 miliardy(!) Euro z watykańskich przelewów ze względu na papiery dokumentujące pranie mafijnych pieniędzy przez „La Banca Vaticana”. To jest tylko początek, zwykli ziemianie też są w stanie tym „nieziemskim” biznesmenom do tyłka się dobrać!

  OdpowiedzUsuń
 90. Jeden zmartwychwstał, a jego matka była dziewicą, zapłodnienia dokonał bóg, jest niebo (gdzie?) w którym siedzą dobrzy ludzie, jest piekło (gdzie?) i smażą się tam ci niedobrzy, jest czyściec (gdzie?), każdy człowiek ma swojego anioła, który się nim opiekuje, parę osób wstąpiło żywcem do nieba (gdzie?) i tak dalej i tak dalej.
  W takie banialuki i bajki wierzą ci, którzy tutaj opluwają Rodana. Można się z Rodanem nie zgadzać w niektórych sprawach, można z nim polemizować, ale trzeba uznać jego niezwykłą racjonalność, dokumentowanie, argumenty i spokój. Ja bym nie wytrzymała czytając te niektóre wypociny "mędrców broniących Kościoła" pod adresem pisarza. Musi być bardzo odporny psychicznie.
  M.L.

  OdpowiedzUsuń
 91. M.L.Rodan jest odporny i takich anonimowych "obsikiwaczy terenu" cekce sobie waży, bo chodzi a otwartą przyłbicą. Ktoś , kto nie ma odwagi przedstawić się , a ma odwagę obrazać i straszyć - nie jest wart zainteresowania, ani Rodana ani naszego.A krk. - traci twarz - o ile ją kiedy kolwiek posiadał, a znaczenie jego maleje z dnia na dzień. Lista jego wyznawców kurczy bardzo szybko i nic nie pomogą utrudnienia koscielne w wystąpieniu zeń (akt apostazji), bo to ,że figurujemy na ich listach - nie jest wyznacznikiem przynalezności do wyznania. Kościół na własne zyczenie swoim nieuczciwym postępowaniem odchodzi w niebyt.Bron ,która razi w kościół - to wiedza! I jakos mi nie żal, a wręcz przeciwnie - ciesze sie bardzo. Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 92. Grazyna (wilk). Oby twoje słowo stało się ciałem i Kościół odszedł w niebyt. Kiedyś Rodan sam o sobie napisał, ze jest kuloodporny. Mnie tylko jedno zastanawia dlaczego oni tu włażą i pieprzą w obronie koscioła którego obronić się nie da, obrażają Andrzeja i nie mają żadnych argumentów a ich wiedzą jest, że Jakub szedł po drabinie do nieba.
  Ja nie wystąpiłam o apostazję bo to nie ma sensu gadanie z tymi tępymi tłumokami. Poprostu szkoda czasu.
  M.L.

  OdpowiedzUsuń
 93. Sam byłem ochrzczony, to taka tradycja, wiem, że wymaga się od nas wyrozumienia i zachowania powagi. Kiedyś ktoś palnął: mądry głupiemu ustąpi. Wszystko ładnie pięknie, ale jak ten głupi łupi, pluje i pyskuje, rani i gani, ignoruje i spiskuje, seks wytyka, a sam bzyka? Bujać to las, ale nie nas! Jak Kościół chce, aby traktować go poważnie, to po pierwsze, musi zmienić swoje przyzwyczajenia, a po drugie, to niech zacznie służyć ludziom, a nie tylko materialnie tylko wykorzystywać. Mi by się może i podobało, w jakąś opatrzność wierzyć, ale ta katolicka wiara nie ma nic wspólnego z czymś szlachetnym, z czym mógłby się taki zwykły magister, jakim jestem, tak na serio identyfikować. Przecież to jest kompromitacja do dziesiątej potęgi, a te kościelne piedestały brną w tym jeszcze dalej. Prędzej uwierzę w jakieś ufoludki, które nam tą kulę ziemską tak pozamiatają, że nie straszne już będzie globalne ocieplenie, a niżeli w Jezusa, który przyjdzie ze swoim sądem ostatecznym i wyśle księży-pedofilów do nieba, a cała plejada tych niegodnych, co w gumkach bzykają bo dwójka potomstwa ich zdaniem wystarczy, będzie z góry opluta!
  Kazik

  OdpowiedzUsuń
 94. Kazik. Czytam cię jakbym sama to pisała. Też byłam chrzczona i w dokumentach koscielnych figuruję jako ich owieczka. Ale to nieprawda. Ilu nas takich jest? Mnóstwo. A kościółkowi się chwalą, ze jest nas w Polsce 95%. To ich kolejne kłamstwo. Sami siebie uspokajają. Odejdzie moherowe pokolenie to kościoły będą świecić pustkami tak jak w Niemczech, Francji i innych cywilizowanych państwach, gdzie nikt już nie wierzy w Jezusa, sąd ostateczny, niebo i piekło.
  M.L.

  OdpowiedzUsuń
 95. Pokladalam wielie nadzieje w spisie powszechnym, ale jak zwykle - wydmuszka ! Cóz z tego, ze bylo pytanie (ostatnie!) o przynaleznośc do kosciola- wyznania - jakiego? Był by powod do zniesienia obligatoryjnego podatku od kazdego płatnika na rzecz wyłącznie koscioła katolickiego - 1,04% i opodatkowanie się w/g wlasnego wyboru, albo na wybrany kościół, lub wybranie z listy innego celu, ktory chcieli bysmy zasilić. Jak zwykle sa to przedwyborcze zajawki na oblaskawienie społeczeństwa, by zaraz po wyborach zapomniec o wszystkich obietnicach i projektach. Sami widzicie ,że wszystkie media maja klęczniki, że wszystkie "wiodace " partie licza na przychylnośc kosciola. Dlaczego ? - bo rzad jest bezwolny i bezsilny i boi sie tluszczy, ktora mamiona przez wieki nadzieją raju, pójdzie ławą i zrobi po prostu podła rozpierduchę. Rząd nie ma siły i woli, by w czasie jaki ma do dyspozycji zrobic porządek z ukladem - państwo - kościół. Ja sobie ciągle zadaje pytanie - po jaka cholerę jest Konstytucja ? Czy przysięga na Nią nie zobowiązuje ?Po jaką cholere nam w rządzie celebryci? czy nie stać nas na inny wybór - tylko jaki - o to tez sama siebie pytam !!! Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 96. Mnie też pytano w spisie o wyznanie ale powiedziano, że nie jest to obowiązkowe. Odpowiedziałem jednak, że jestem ateistą i nie uważam się za członka koscioła. Co wpisano nie wiem. Nic nie podpisywałem.
  Potem okazało się, że dane z wpisu powszechnego zostały skradzione. Przez kogo skradzione? Gdzie wyciekły? Czy to jest możliwe? Chyba tylko w Katolandzie.

  OdpowiedzUsuń
 97. Przepraszam, że się wtrącam, ale moje, całkiem prywatne zdanie zabrzmi niezbyt frapująco: na ile trzeba byłoby być skołowanym, albo zdesperowanym, aby dać sobie wmawiać, jak ma wyglądać nasz cały świat, przez tą bandę nierobów, którzy tylko usiłują wyciągnąć człowiekowi forsę z kieszeni, a nie dają z siebie absolutnie nic, oprócz zamartwiania ludzi tendencjonalnie destrukcyjnymi historyjkami. To nie prowadzi do niczego innego, jak do wtórnego debilizmu, który owocował już przed wiekami tym wspomnianym tutaj przez Rodana, jakże okrutnym paleniem czarownic. Patrzmy się im uważnie na ręce, daję głowę, ze oni marzą o powrocie starych czasów, kiedy mogli sobie wszystkich naukowców i innych przeciwników w rozgrzanym oleju gotować. Jakby nie było kościoła, to spokojnie 500 lat temu latalibyśmy już w kosmos. To jest najgorsza sekta wszechczasów, która zabija w ludziach wszystko, co ludzkie, a rozwija tylko typowe, egoistyczne i egocentryczne instynkty. Zobaczcie np. ten materialistyczny popęd świętej komunii, cóż za farsa i ogólnopolski kult pieniądza, trudno o lepszy przykład na pokazanie jak kościół zboczył ludzi w tym kraju. Tutaj najlepiej widać, o co w tej religii tak naprawdę chodzi. A pomyśleć, że katolicy śmieją się z liczących grosiki żydów. Chyba chcą teraz udowodnić, że są większymi żydami, jak ci, na których wieki całe plują. Czy to nie jest śmieszne?
  K.K.

  OdpowiedzUsuń
 98. Czekam tak na nowe wpisy Rodana, a że on ich nie robi, to zabrałam się za lekturę komentarzy. O cholera, ale tutaj ostro! Grażyna (wilk) waruje jak wierny wilk, to jedna najinteligentniejszych, osób zamieszczających swoje komentarze. Przy niej te przykościelne ratlerki redukują się automatycznie do roli małomiasteczkowych szczurów. Co mnie osobiście uderzyło, to fakt, że nazwano tutaj Rodana prorokiem. Ja już od dawien dawna podejrzewałam, że Endrju wie o wiele więcej o naszej przyszłości, jak ktokolwiek z nas się tego domyśla, ale jest gostek na tyle mądry, aby nie popisywać się tym publicznie. Na pewno doskonale wie, co ma pisać i w odpowiednim momencie powie nam, co jest grane, ale tak, albo w ten sposób, żeby dla kleru była to czarna magia. Zauważmy, że on nigdy nie daje się sprowokować, dystansuje się od publicznych spekulacji, mówi zawsze prawdę i daje ludziom być ludźmi. Ja wam mówię, że to jest odpowiedzialny człowiek, albo jakaś nieziemska istota. Kim jest przy nim zwykły Polak, który udaje tylko większego cwaniaka jak sąsiad, którego nie stać na lepszą brykę, albo chałupę, ale daję się, za przeproszeniem, wydymać przez kler i płaci na tych obleśnie tłustych, nie wiedzących nic o zmorach życia codziennego, a udających wszechwiedzących i wspierających szaraczka, tych wyrwigroszów spod znaku krzyża z dolarami w oczach (jak u Donalda w keskówce Disney’a). Ja się żadnego sądu ostatecznego nie boję, bo wręcz przeciwnie, życzyłabym sobie takowego już jutro, aby ten żyd, Jezus wreszcie zrobił porządek z tymi oszustami, pedofilami i mordercami w czarnych sutannach i uwolnił nas wreszcie spod tej wściekłej okupacji.
  Aśka

  OdpowiedzUsuń
 99. Aśka, Endrju nie jest nieziemską istotą, ale sprowokować się nie daje. Ten gostek jest mądry i czyta nasze komentarze. Sądzę, że kiedyś zabierze głos, ale teraz dajmy mu ciąg dalszy w jego komentarzach - postach. Są fascynujące i prawdziwe. Rodan wie co robi.
  Zgadzam się z tobą, że Grażyna (wilk) jest inteligentna, ale niech się zaloguje. Chętnie do niej napiszę, bo podziwiam jej ostre komentarze.

  OdpowiedzUsuń
 100. I jeszcze jedno Aśka, nie sądzę żeby Andrzej chciał być prorokiem.
  Lah,

  OdpowiedzUsuń
 101. RODAN, TAK TRZYMAJ! JESTEŚ SUPER!

  OdpowiedzUsuń
 102. Dopóki istnieje tak niesamowity wyzysk i kościelne bezprawie w Polsce, dopóty będziem walczyć u boku Mistrza z krzyżowym najeźdźcą! Oni chcą na noże? Czyżby już zapomnieli, jak dostali po dupie pod Grunwaldem? Hitlerowskie „Gott mit uns”, czyli „Bóg jest z nami”, też tyranowi niewiele pomogło! A wynocha z Polski, watykańska chołoto, my was tutaj nie mamy zamiaru dłużej utrzymywać! Możecie sobie kolonializować księżyc, bo na ziemi siejecie tylko spustoszenie! Jesteście anty ludzką organizacją, wrogiem człowieczeństwa, taką zarazą, która systematycznie zatruwa i wyniszcza! Też czekam z utęsknieniem na ten moment, kiedy was diabli wezmą, bo takiego fałszu i obłudy jak ze strony Watykanu, to nigdzie indziej na świecie człowiek nie znajdzie! Jesteście wywrotowcami działającymi na szkodę Państwa poprzez ten zasmolony konkordat, dziwi mnie bardzo, że nie ma do tej pory konkretnego ustawodawstwa, które zabraniałoby religijnego pasożytnictwa w tym kraju! Ale ja wierzę w Rodana!
  Jan

  OdpowiedzUsuń
 103. Ja też wierzę w Rodana, ale... No właśnie nazywasz go Mistrzem i chcesz u jego boku walczyć. Ale cóż może Rodan? Jego zadaniem jest pisanie, tłumaczenie, wyjaśnianie. Komu? Przecież ty dobrze wiesz i ciebie uswiadamiać nie trzeba. Innych co tu piszą, no może z wyjątkiem kilku kościelnych matołów, też nie trzeba uswiadamiać. A więc co może zrobić Rodan? Jak to konkretnie widzisz, Jan?!
  Kaja

  OdpowiedzUsuń
 104. Kaja, a ty wiesz, co to jest ten Konkordat i dlaczego powinno się moim zdaniem walczyć?
  Mnie wytłumaczono to w ten sposób: ”z każdej złotówki wydanej przez Polaka idzie jeden grosz do Watykanu”. Acha! Ile my wydajemy w roku? Sąsiad kupił auto za sto tysięcy, a jego szwagier mieszkanie za trzysta. Ale załóżmy, że tak na łebka, to każdy Polak wydaje tysiąc złotych miesięcznie (oczywiście, że są i milionerzy, którzy wydają grubo więcej).
  Jest nas 38.186.860, to pomnożone przez 12.000 daje nam łączną sumę 458.242.320.000 w skali rocznej. Jeden procent z tego wynosi dokładnie 4.582.423.200 (!) To znaczy, że rok w rok idzie z budżetu Polski ponad 4,5 miliarda (!) złotych prościusieńko do kasy Watykanu. Czy Polska jest tak bogatym krajem, aby mogła sobie na coś takiego pozwolić?
  P.S. Chciałbym poznać oficjalną sumę, bo daje głowę, że jest ona nieco wyższa.
  Jan

  OdpowiedzUsuń
 105. A ile kosztują nas księża na miejscu, w Polsce? Już ktoś o tym wspominał: 13 milionów dziennie, co daje sumę 4,7 miliarda złotych w skali rocznej (!). Oni tylko chcą, abyśmy nic nie robili i wypłakiwali się tutaj Rodanowi w rękaw, przy takiej kasie też by mi na tym zależało! Wspomniano tutaj już wcześniej o aktywnym ruchu oporu, czyli prowadzeniu sensownych kampanii uświadamiających naszych współobywateli. My się nie możemy z nimi kłócić, my musimy ich wziąć jak te dzieci za rękę i pokazać: widzisz synku, kościół bardzo lubi twoje pieniążki, jak chcesz, to mu je daj, albo może wolałbyś za to kupić nową hulajnogę? Na tym moim zdaniem musi polegać ta walka. Sprytem, a nie wrzaskiem, chociaż mnie samego też krew zalewa, to muszę się jednak w jakiś sposób zdyscyplinować.
  Jan

  OdpowiedzUsuń
 106. Jan, przeraziłeś mnie swoimi wyliczeniami.
  Kiedyś Rodan podał dane dotyczące ile kościółkowi wyszarpali szmalu, gruntów i nieruchomości od Państwa. To był szok, kiedy to czytałam. Niby się o tym mówi, ale mało wie.
  Polska wbrew zapewnieniom rządu jest na skraju kryzysu i wypowiedzenie konkordatu wspomogło by budżet. Ale czy naszych polityków na to stać? Liczą na wyborczą pomoc koscioła. To hańba i PROSTYTUCJA polityczna!!!!
  Ale na kogo głosować jak nawet SLD podkula ogon pod siebie i nie chce zadzierać z czarnymi.
  Wisia.

  OdpowiedzUsuń
 107. Witam wszystkich - ja jestem zalogowana, ale czasem cos sie dzieje i nie mam nerwow kilka razy walczyc z oprogramowaniem, ktore na złośc nie pozwala mi sie zalogować - dlatego podpisuje sie "Grazyna (wilk) " - bo mam taki avatar , a znależć mnie zawsze można na Facebooku. Serdecznie dziękuje za porzychylne opinie i jestem zażenowana. Dodam jeszcze ,że warto kupić "Fakty i Mity" z dn.09.06.2011. - bo ten egzemplarz pozwoli zapoznać sie z najważnieszymi problemami dot.kościoła i będzie rozdawany na większych imprezach młodzieżowych.Jeszcze raz - dzieki za przychylność- Grażyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 108. Drogi Panie Janie, ten zakon najświętszej marii panny Jagiełło sześć wieków temu pokonał i co nam z tego? Teraz mamy w zamian radio maryja. kościół katolicki to taka mitologiczna Hydra, urwiesz jedną głowę, to wyrasta następna. Pana wyliczenia nie obejmują prawdopodobnie żadnych sum, które udało się wyłudzić niejakiemu ojcu dyrektorowi, gdyż nikt z nas nie ma zielonego pojęcia o tym, na jaką skalę ten cwaniak działa. Ja podejrzewam, że tylko on sam, rok w rok jakiegoś miliarda z ciemnych moherów wyciąga. Aż strach pomyśleć, na jak niskim poziomie edukacji znajduje się to nasze społeczeństwo. Czyżby na znak krzyża większość ludzi w tym kraju dostawała porażenia mózgowego?
  Z poszanowaniem, twój imiennik,
  Jan

  OdpowiedzUsuń
 109. No cóz kasy fiskalne sa dla taksowkarzy i sklepikarzy - co do kas w kosciele - to sen pijanego wariata.......Grazyna (wilk)

  OdpowiedzUsuń
 110. Grazyna (wilk). Ja też mam kłopoty z zalogowaniem się i piszę jako anonimowa. Podziwiam twoje komentarze. Są mądre. Ale mam uwagę taką. Też byłam czytelniczką Faktów i Mitów, ale stracilam serce do tej gazety i jej naczelnego redaktora kiedy przeczytałam 13 rozdział "Autobiografii" Rodana. Chyba ze Rodan kłamie ale nie podejrzewam go o to. Dlaczego miałby to robić i narażać się na proces o zniesławienie. A pan Kotliński milczy i nie procesuje się z Rodanem. To znaczy, że jest dwulicowy i jest zupełnie inny niż przedstawia się swoim czytelnikom. Wierzę Rodanowi.
  Kas.

  OdpowiedzUsuń
 111. Kotliński był jednak agentem Służby Bezpieczeństwa i zrobił wiele przestępstw, które uszły mu na sucho. Jeszcze raz powtarzam; wierzę Rodanowi.
  Kas.

  OdpowiedzUsuń
 112. Według mnie, to Rodan jest taką osobowością, która nie ma żadnych obaw spojrzeć sobie w lustrze w oczy. Ktoś o takim formacie, to latarnia, która rzuca światło na ciemne machlojki najprzeróżniejszych kombinatorów, dlatego też ma i zawsze mieć będzie oponentów. Niemniej jednak, kto jak kto, ale Endrju wie doskonale, co robi. Doświadczenie on swoje ma i oczy szeroko otwarte też, a więc już się cieszę na następne jego wpisy
  Marian D

  OdpowiedzUsuń
 113. Rodan wie co robi i robi to dobrze. Jest jedynym w Polsce historykiem, który ukazuje perfidne karty Kościoła. Czyta się go jak powieść kryminalną. Zna fakty, dokumenty, epoki, jest rzetelny i wiarygodny. Dla mnie to Wielki Człowiek niedoceniany przez prasę i telewizję, których ludzie boją się Kościoła, nie chcą się narażać.
  Rodan ma charyzmę, jest konsekwentny, stara się podnieść nasze społeczeństwo z klęczenia przez byle obżartuchem w sutannie. Jak czytam go, to Rodan jakby dawał przesłanie: LUDU POLAN POWSTAŃ Z KOLAN.
  Wlad. O.

  OdpowiedzUsuń
 114. Kas - kazdy, kto przeczytał"Autobiografię"- wie o czym mówisz.Jezeli było by to nie zgodne z prawdą- Rodan dawno miał by proces! Czytalam- wiem i Ty i inni tez wiedzą, jednak nie moge calkowicie odrzucić roli tej gazety, bo jak by nie patrzeć Jonasz robi dobrą robotę, zwłaszcza ,że to jest źrodlo wiadomosci,a niestety nie mamy innych mediow, które by odwaznie podjęły te tematy.Więc jestem -ZA- i oby ta gazeta dalej robiła swoje.
  A teraz zamieszczę fragment z "Faktów i Mitow" nr.22.
  Dochody Kościoła Katolickiego--to głównie wpływyz kasy publicznej( województwa, gminy, spółki skarbu państwa itp.),bo pochodne konkordatu kosztują nas prawie 3,5 mld. zł. rocznie.I tak:utrzymanie kapelanow-55 mld.zł., katechetów-1,35 mld zł.,szkolnictwo wyższe262 mln zł.,dotacje dla prowadzonych przez kler placówek zdrowotnych-197 mln.zł.,zabytki(wyłączając dotacje unijne)130mln.zł.,bonifikaty-48 mln.zł., oświata i wychowanie-300mln.zł.,dotacje unijne-711 mln.zł.,dotacje na programy społeczne-253 mln.zł.,na "rozwój wsi"-94 mln.zł.,Fundusz Kościelny-90 mln.zł.
  Do tego dorzucaje sie jeszcze wierni:- taca- około1,5mld.zł.rocznie,kolęda-400 mln.zł.,intencje mszalne-305 mln.zł.,chrzty, komunie, bierzmowanie-88mln.zł.,śluby-100 mln.zł.,pogrzeby i administrowanie cmentarzami-370 mln.zł.,wypominki i intencje mszalne-55 mln.zł. Dochody kościelnych osób prawnych z działalności gospodarczej to kwota 360 mln.zł..
  W sumie do Kościołów trafia CO ROKU z różnych źródeł znacznie ponad 6,5 miliarda zł.
  Szokujące ? - a no szokujące ! Więc chociaż by z tego powodu kupuje i czytam "Fakty i Mity".
  Pozdrawiam - Grażyna ( wilk)

  OdpowiedzUsuń
 115. Tacy ludzie jak Andrzej Rodan sa nam potrzebni.Nie kazdy ma tyle odwagi w sobie ,by pisac tak otwarcie o calej tej mafii, zaklamanaej w imie Boga.
  Nie musicie tu, wierni Rydyzka wchodzic i czytac,Wy juz swoja prawde znacie , wiec nic tu po was i waszych komentarzach, ktore nic nie wnosza a jedynie ukazuje wasza ograniczona glupote. My sie wam na oltarze nie pchamy, wiec zejdzcie z naszego Guru, bo mu pewnie duszno :)

  E.D

  OdpowiedzUsuń
 116. Dla mnie Rodan nie jest Guru, ale normalny człowiek, znakomity autor antyklerykalnych, mądrych książek. Jest jedyny w Polsce, którey ma odwagę napisać prawdę o obłudzie kościoła. Pisze rzetelnie, bez emocji, on relacjonuje, podaje fakty, pisze ostro, ale prawdę. Nie każdy go lubi ale przecież nikt nikogo nie zmusza do czytania jego książek. Zanim ktokolwiek napisze inwektywy pod adresem Rodana niech najpierw przeczyta jego książki. Pisanie złośliwości bez znajomości jego twórczości to jeden z przykładów na zaślepienie wyznawców tego żałosnego kościółka.

  OdpowiedzUsuń
 117. Miły Rodanie, coś dzieje się złego z twoją ksiegarnią internetową. Zamówiłąm książki i ani książek ani odpowiedzi. Atak hakerów czy lenistwo adminów?
  Grażyno podpisuje sie pod tym co piszesz obiema rękami. Bardzo rozsądne są twoje komenty.

  OdpowiedzUsuń
 118. No rzeczywiscie cos nie tak bylo z ksiegarnia . ale juz dziala.Wlasnie zamowilam ksiazke ;) Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń

Jeśli chcesz skomentować nie tworząc konta, wybierz NAZWA/ADRES URL albo ANONIMOWY.